Esminės paslaugos sąlygos

Prieš naudodamiesi NUMAI paslauga detaliai įvertinkite visas paslaugos sąlygas bei savo finansines galimybes vykdyti įsipareigojimus.

Pasirašius NUMAI sutartis iš karto sumokėsite sutarties sudarymo mokestį NUMAI Savitarnoje. Šis mokestis standartiškai sudaro 1% nuo pasirinkto būsto kainos, tačiau gali būti ir didesnis.

 

Gavus turto vertinimą, per NUMAI klientų savitarną sumokėsite ir avansą. Minimalus avanso dydis butams yra 2,5% nuo pasirinkto būsto kainos, namams – 5%. Avansas kartu su kas mėnesį mokamu kaupimu sudarys jūsų pradinį įnašą, kurį panaudosite išsiperkant būstą iš NUMAI. Didžiausia suma, kurią galite sukaupti su NUMAI yra 15% nuo būsto kainos.

Būsto kainos bei mėnesinių mokėjimų dydis gali kisti, dėl sutartyje nurodytų priežasčių:

  1. Visos, tiesiogiai su būsto įsigijimu susijusios, išlaidos yra padengiamos kliento. Tačiau, tam, kad jums šios sumos nereikėtų iškarto mokėti, mes šias išlaidas pridėsime prie būsto kainos, ir jas padengsite išsipirkdami būstą. Tai minimaliai įtakos ir nuomos, bei kaupimo įmokas, tačiau nereikšmingai. Šios išlaidos preliminariai sudaro apie 1% nuo būsto kainos.
  2. Būsto įrengimo išlaidos. Jei jūsų pasirinktas būstas yra neįrengtas, numai gali organizuoti ir apmokėti įrengimą iki baldų. Visa išleista suma bus pridėta prie jūsų turto išsipirkimo kainos, o nuomos ir kaupimo dydžiai atitinkamai padidės.
  3. EURIBOR. Kaip ir mūsų kreditoriams mokamos paskolų įmokos, taip ir jūsų nuomos mokestis yra susietas su EURIBOR – sutarto laikotarpio vidutinė tarpbankinė skolinimo eurais palūkanų norma, kurią prižiūri Europos pinigų rinkų institutas (EMMI). Po sutarties pasirašymo nuomos perskaičiavimą dėl EURIBOR pokyčių atliksime kas 6 mėnesius, taikant tos dienos 6 mėnesių trukmės EURIBOR. EURIBOR reikšmė, kaip ir jūsų nuomos mokestis, gali tiek didėti, tiek mažėti, o esant neigiamai EURIBOR reikšmei laikoma, kad ji lygi nuliui. EURIBOR indekso vertes ir kitimo istoriją galite peržiūrėti čia https://www.emmi-benchmarks.eu/benchmarks/euribor/rate/. EURIBOR būsto išsipirkimo kainai įtakos neturi.
  4. Būsto kainos indeksacija. Jeigu pasirinksite, kad norite, jog jūsų pasirinkto būsto kaina būtų indeksuojama, ji kasmet padidės atitinkamai. Nuomos ir kaupiamosios dalies indeksacija neįtakoja.

Su NUMAI pasirašysite tris sutartis:

  1. Nuomos sutartį. Nuomos sutartyje užfiksuojamos nuomos paslaugos sąlygos, mėnesio įmokų dydis bei nuomos terminas.
  2. Preliminarią pirkimo-pardavimo sutartį. Šioje sutartyje sutariame dėl būsto pirkimo sandorio ateityje: už kokią kainą bus jums parduotas būstas, koks yra terminas pirmimumo teisės įgyvendinimui ir kaip gali kisti būsto kaina.
  3. Notarinę pirkimo-pardavimo sutartį. Šią sutartį pasidašysime nuomos laikotarpio pabaigoje, kai būsite pasirengę būstą įsigyti. Šia sutartimi oficialiai nusipirksite būstą ir tapsite savo namų savininkais.

Minimalus sutarties terminas pirmumo teisei įgyvendinti yra 2 metai. Tai reiškia, jog būstą išsipirkti iš NUMAI galite ne anksčiau nei praėjus dviems metams nuo nuomos pradžios.

 

Maksimalus nuomos terminas yra 10 metų. Norint pratęsti nuomos terminą, pasirašytume naujas sutartis.

Jūsų būsto draudimu – tiek pastato, tiek viduje esančio turto – mes pasirūpinsime vos nupirkę būstą. Savo klientams gavome itin konkurencingas sąlygas iš savo partnerių ir tuo labai džiaugiamės! Kartą per metus draudimo išlaidos jums bus pridėtos prie mėnesinės sąskaitos. Įvykus draudiminiam įvykiui draudimo išmoką pervesime jums. Todėl būsto draudimu jums rūpintis nereikės.

Jei jūsų pasirinktas būstas neįrengtas, NUMAI gali organizuoti ir apmokėti įrengimą iki baldų pagal jūsų norus. Įrengimą atliktų NUMAI partneriai, o patirtos išlaidos būtų pridedamos prie jūsų būsto kainos atitinkamai padidiant ir nuomos bei kaupimo mokėjimus.

 

Jei įrengimą organizuoti ir apmokėti norite patys, tai padaryti sutartimi įsipareigojate per 6 mėn. nuo nuomos pradžios.

 

Nuoma įrengimo metu yra mokama.

Preliminarią įmokos kainą galite pamatyti mūsų svetainėje esančioje skaičiuoklėje.

 

Tačiau skaičiuoklėje pateikta informacija neįpareigoja NUMAI suteikti jums paslaugos. Įvertinus jūsų pasirinktą būstą, kliento anketoje pateiktą informaciją bei kredito istoriją galime koreguoti siūlomas paslaugos sąlygas.

Jūsų nuomos sutartis bus užregistruota Registrų centre, taip užtikrinant jūsų kaip nuomininko teises. Kadangi nuomos sutartis yra ilgalaikė ir su galimybe turtą išsipirkti, nekilnojamojo turto mokestis bus jūsų atsakomybė.